GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning, verplaatsen hekwerk tbv inkoopstation, Kenauweg 3 2331BA Leiden

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Verleende Omgevingsvergunning regulier Kenmerk: Z/23/3569543Ingekomen: 25-08-2023Datum besluit: 01-12-2023Locatie: Kenauweg 3 2331BA LeidenProjectomschrijving: verplaatsen hekwerk tbv inkoopstationWilt u meer informatie ontvangen inzake de aangevraagde en/of verstrekte vergunning? U hebt de mogelijkheid om onderliggende documenten op te vragen. Dat kan als volgt:E-mail naar publicatiesomgevingsvergunningen@leiden.nl de volgende gegevens:-het kenmerk van de aanvraag: Z/23/3569543-uw naam, adres en telefoonnummerWie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de vermelde "datum besluit" een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Leiden. Bekijk alle Bekendmakingen Leiden in .

https://leidenkrant.nl/bekendmakingen-leiden/

Deel dit bericht:

Redactie Leidenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Leidenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Leiden.

Gerelateerde berichten