GEMEENTEBLADBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Darwinweg 24 in Leiden

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden – een omgevingsvergunning onderdeel milieu (verandering) aan Eurofins MicroSafe Laboratories BV. Het bedrijf is gelegen op de locatie Darwinweg 24 in Leiden. De aanvraag is ingediend voor o.a. de volgende wijzigingen:Herinrichting van de gehele vierde verdieping voor laboratoriumwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen. Tevens het op die verdieping plaatsen van drie brandveiligheidsopslagkasten. Daarnaast worden de bestaande omgevingsvergunningen milieu van het bedrijf geactualiseerd.Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 27 oktober 2023 tot en met 7 december 2023. Vergeleken met het ontwerp is de omgevingsvergunning niet aangepast.Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?U kunt de aanvraag en ontwerpbeschikking inzien van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 via www.odwh.nl/inzagen.Bent u het niet eens met onze beschikking? Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt. U kunt beroep instellen in de volgende gevallen:-Is de beschikking niet direct op u van invloed? En gaf u wel uw reactie op de ontwerpbeschikking? Dan kunt u beroep instellen.-Is de beschikking wel direct op u van invloed? En gaf u niet uw reactie op de ontwerpbeschikking? Dan kunt u beroep instellen.U schrijft in uw brief:-uw naam en adres-de datum waarop u de brief stuurt-het zaaknummer-waar u het niet mee eens bent en waarom-uw handtekeningU stuurt uw brief naar: De rechtbank Den HaagSector bestuursrechtPostbus 203022500 EH DEN HAAG U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed? Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: De voorzieningenrechter van de rechtbank Den HaagSector bestuursrechtPostbus 203022500 EH DEN HAAGU kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.Per adres Omgevingsdienst West-HollandPostbus 1592300 AD LEIDENHeeft u nog vragen? Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-003025.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Leiden. Bekijk alle Bekendmakingen Leiden in Leiden.

https://leidenkrant.nl/bekendmakingen-leiden/

Deel dit bericht:

Redactie Leidenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Leidenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Leiden.

Gerelateerde berichten